Практичні заняття студентів екологів на ПрАТ «Азот»

Практичні заняття студентів екологів на ПрАТ «Азот»
09.04.2024 року студенти третього та четвертого курсів спеціальності «Екологія» під керівництвом доцентів кафедри екології Людмили ЖИЦЬКОЇ та Оксани ЄГОРОВОЇ після проходження інструктажу з техніки безпеки та охорони праці, провели практичні заняття в рамках навчальних курсів «Техноекологія» та «Сучасні технології захисту навколишнього середовища» у цехах виробництва аміаку ІІ-гої та ІІІ-тьої черги (А-3 та А-5) і цеху з виробництва карбаміду ІІ-гої черги (М-2) ПрАТ «Азот».
Спеціалісти-практики, а саме заступники начальників цехів А-3 – Володимир МОРОЗ, М-2 – Віталій ШЕВЧЕНКО і А-5 – Вадим ШВИДКИЙ, познайомили майбутніх екологів із особливостями технологічних процесів їх виробництв та технологій випуску готового продукту.
Робота відділення реформингу конверсії метану, розділення повітря і синтезу аміаку й масштаби колон синтезу аміаку і карбаміду та теплообмінних апаратів викликали велику зацікавленість у студентів. В ході виїзного практичного заняття була надана можливість поспостерігати за процесом гранулювання карбаміду амонію, – роботою гранулятора, розпиленням плаву у грануляційній башті цеху М-2, а також сортуванням виробленого продукту. Студенти мали змогу побачити точки відбору проб повітря на викиді в атмосферу, які використовують лаборанти санітарної лабораторії підприємства для контролю концентрацій забруднювальних речовин на висоті більше 123 метрів.
Заступники начальників цехів підприємства під час практичних занять познайомили студентів із основним очисним обладнанням виробництв, зокрема абсорберами, конвекторами та системами вогневого оброблення викидних газів і термокаталітичного окислення, розповіли основні моменти щодо використання низькотемпературних і високотемпературних каталізаторів й методів їх утилізації.
Учасники заходу відзначили, що на підприємстві велика увага приділяється збору та сортуванню твердих технологічних відходів, роботі масло- та смолозбірним системам очищення промислових стоків, змішуванню кислих і лужних стоків підприємства у водозбірній системі цеху А-5 до необхідних параметрів перед їх подачею на очисні споруди цеху ОПСВ.
Учасники звернули увагу на естетичне оформлення прицехових територій та прилягаючих ділянок біля центральної прохідної ПрАТ «Азот».
За ініціативи спеціаліста відділу Юлії КРАВЧЕНКО, з екскурсійною метою, учасники відвідали музей діяльності виробничого об’єднання, історія якого започаткована ще у 20-му столітті, з 1961 року. Із зацікавленістю розглянули експонати і макети музею, що висвітлювали яскраві історичні моменти створення гіганту хімічної промисловості.
Екскурсія відбулась за сприяння в.о. Голови Правління ПрАТ «Азот» Андрія ПЕРЕХРЕСТА, начальника навчального центру Ігоря НЕГРОБОВА та спеціаліста центру Юлії ПЕРЕХРЕСТ.
Кафедра екології, студенти-екологи та керівництво ЧДТУ висловлюють велику подяку організаторам заходу та сподіваються на подальшу плідну співпрацю.