Кафедру екології було створено згідно з наказом ректора ЧІТІ у вересні 1998 р. З метою якісної підготовки фахівців з екології у 1998 році створено філію кафедри екології на базі Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції (згідно наказу від 19.10.1998 р. №265/01).

Першим завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор Циганенко Олег Іванович (1998-2002 рр.). За його ініціативи було розроблено перші навчальні плани та програми, організовано навчально-виховний процес, відкрито навчання студентів за заочною формою навчання.

З 2002 по 2006 р. кафедру очолювала кандидат хімічних наук, доцент Мислюк Ольга Олександрівна. Мислюк О.О. була співавтором  розробки Національного реєстру викидів і перенесення хімічних забруднювачів у співпраці з науково-досллідними інститутами при ООН (Женева) та України. За її сприянням розширилися напрямки фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, створено студентський екологічний клуб «ГЛОБАЛ 2000» та молодіжна екологічна організація «Спілка молодих екологів».

3 2006 року по теперішній час кафедру екології очолює професор кафедри екології, кандидат хімічних наук, доцент Хоменко Олена Михайлівна. Продовжують розвиватись започатковані попередниками традиції. Насамперед, великої уваги приділяється удосконаленню навчального процесу, зростанню рівня підготовки фахівців, зокрема, вищої кваліфікації. В 2015 році за підтримки Департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністарції і Державної екологічної інспекції в Черкаській області отримано ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” рівня “Магістр”.

Під керівництвом к.х.н., доцента, завідувача кафедри екології Хоменко Олени Михайлівни створено Черкаський обласний осередок Міжнародної асоціації екологів університетів (МАЕУ).

Науково-педагогічний склад кафедри: кандидати хімічних наук, доценти Хоменко О.М., Мислюк О.О., Гончаренко Т.П., Ящук Л.Б., кандидати біологічних наук, доценти Загоруйко Н.В., Свояк Н.І., Жицька Л.І., кандидат технічних наук Єгорова О.В., ст. викладач Корнелюк Н.М., завідувач лабораторій Плахотня Л.І., ст. лаборант Жека Р.В.

Наукова діяльність на кафедрі є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти та забезпечується через:

  • органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
  • створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
  • організацію науково-методичних семінарів, конференцій.

На кафедрі екології проводяться наукові дослідження за тематиками держбюджетних тем і міжнародних проектів.

Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників і навчальних посібників, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України і монографій.

Співробітники кафедри є організаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і освіта» (1998 – 2012 рр.).

Велика увага на кафедрі приділяється роботі з громадськими екологічними організаціями і, насамперед, залученню до роботи в них студентської молоді університету. Викладачі кафедри та студенти спеціальності 101 «Екологія» є членами громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга», а доцент кафедри Свояк Н.І. – голова Черкаської міської громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга». Викладачі кафедри та студенти напряму «Екологія» беруть активну участь в природоохоронних акціях «Збереження первоцвітів», «Весняна толока», «Зелений паросток майбутнього», «Чисте джерело», «Чисті береги» та «Прибери планету».

Кафедра екології співпрацює в рамках наукової та навчально-методичної робіт з Одеським державним екологічним університетом, Харківським національним університетом імені В. Каразіна, Житомирським державним технологічним університетом, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів України, Міжнародним Стенфордським дослідним інститутом (аерокосмічною лабораторією м. Сан-Франциско, Каліфорнія, США), Вільнюським технічним університетом ім. Гедимінаса (Литва), Університетом “Овідіус” (м. Константа, Румунія) та ін.

Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу та матеріально-технічної бази, зростання попиту на спеціалістів-екологів для систем екобезпеки і санітарно-епідеміологічної служби України, органів самоврядування, підприємств різних галузей виробництва в аспекті впровадження стратегії сталого розвитку є головною передумовою для подальшого розвитку та розбудови кафедри.