Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
«Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія»

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс захисту студентських наукових робіт за галуззю «Техногенна безпека»

Міжнародний конкурс «Мій рідний край»