Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімкими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи. Спеціальність 101 “Екологія” це симбіоз фундаментальних знань з екології та суміжних наук і практичних навичок, які дозволяють спеціалістам-екологам розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

Освітня програма «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористувння», у якій поєднано фундаментальні знання з екології та суміжних наук дозволяють підготувати спеціалістів-екологів, здатних розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

 Основними сферами діяльності наших випускників є:

 • природоохоронне інспектування;
 • екологічна експертиза;
 • екологічна паспортизація територій та підприємств;
 • екологічний менеджмент;
 • організація природоохоронною діяльністю;
 • управління заповідною справою;
 • управління земельними та водними ресурсами;
 • розробка та експертиза ресурсозберігаючих природоохоронних технологій. 
 •  
ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

Спеціальність орієнтована на глибоку спеціальну підготовку керівників органів управління екологічною безпекою та охороною довкіллям, відповідно до вимог ринку праці, здатних до швидкої адаптації до умов діяльності, уміння продукувати нові ідеї у сфері науково-дослідницької діяльності, а також оцінку впливу на навколишнє середовище джерел забруднення та об’єктів будівництва для вирішення завдань системного управління в галузі екології для забезпечення екологічної безпеки. Під час навчання студенти опановують наступні освітні компоненти:

 • Природоохоронне законодавствота екологічне право
 • Заповідна справа
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Ґрунтознавство
 • Гідрологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Геологія з основами геоморфології
 • Екологія людини
 • Ландшафтна екологія
 • Інформаційні технології в екомоніторингу
 • Моніторинг довкілля
 • Природоохоронне інспектування
 • Нормування антропогенного навантаження на н/с
 • Екологічна безпека
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності

Випускники отримують затребувані ринком праці професійні навички до розв’язання конкретних екологічних проблем, зокрема, збереження біорізноманіття та інших компонентів екосистем в умовах антропогенного навантаження та глобальних змін клімату. Під час навчання студенти опановують наступні освітні компоненти:

 • Методологія наукових досліджень
 • Стратегія сталого розвитку
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Моделювання екологічних систем та процесів
 • Геоінформаційні системи в екології
 • Екологічний менеджмент
 • Технології очистки стічних вод
 • Технології утилізації і переробки відходів
 • Екологічна безпека міських екосистем
 • Аналіз і оцінка екологічних ризиків
 • Управління та поводження з відходами
ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватися у:

 • Департаменти екології та природних ресурсів обласних та районних державних адміністрацій.
 • Відділи екології та раціонального природокористування міських та районних рад.
 • Державні екологічні інспекції.
 • Відділи та лабораторії підприємств, що контролюють якість довкілля та продукції.
 • Управління водних ресурсів.
 • Державні інспекції с/г та захисту рослин.
 • Екологічні пости при митних службах.
 • Державні інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

та обіймати посади:

 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • організатор природокористування;
 • інспектор з охорони природи;
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • інспектор з охорони природо-заповідного фонду;
 • інспектор з використання водних ресурсів;
 • технік-еколог;
 • еколог;
 • інспектор державний;
 • спеціаліст державної служби;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва.

Магістр з екології здатний працювати в державній екологічній інспекції, управлінні екології та природних ресурсів, управлінні водних ресурсів, управлінні лісового та мисливського господарства, відділі охорони довкілля на підприємствах, органах Держспоживстандарту, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, на митниці України.
За Державним класифікатором зі спеціальності 101 «Екологія» можливі посади:

 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • Еколог;
 • Екоаудитор;
 • Рециклінг-технолог;
 • Експерт з екології;
 • Інженер з відтворення природних екосистем;
 • Інженер з охорони природних екосистем;
 • Інженер з природокористування;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Екологічний аудитор;
 • Фахівець з управління природокористуванням.
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ЗМОЖЕ ВИРІШУВАТИ ВИПУСКНИК В МАЙБУТНЬОМУ
 • Організація системи управління екологічною безпекою та навколишнім середовищем;
 • Розробка природоохоронних заходів;
 • Здійснення державного нагляду та контролю за екологічною безпекою в галузі та на підприємстві, використовувати сучасні інформаційні технології обробки інформації та геоінформаційні системи;
 • Організація системи управління екологічною безпекою та навколишнім середовищем;
 • Розробка природоохоронних заходів;
 • Здійснення державного нагляду та контролю за екологічною безпекою в галузі та на підприємстві, використовувати сучасні інформаційні технології обробки інформації та геоінформаційні системи;
Практика та працевлаштування

Студенти мають можливість проходити польову та виробничу практики, реалізовувати дипломні проекти в рамках співпраці з національними природними заповідниками та парками (Канівський природний заповідник, лісопаркове урочище «Феофанія», Карпатський національний природний парк, Дахнівське лісництво тощо), державними та приватними установами (КП “Дирекція парків”, Державна екологічна інспекція центрального округу, Управління екології та природних ресурсів ЧОДА, відділ екології Черкаської міської ради,  Черкаське управління захисних масивів Дніпровських водосховищ,  ДП «Черкасистандартметрологія», ТОВ “Нафтопромінвест”, ТОВ “Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології”).

Випускники спеціальності 101 «Екологія» працюють в провідних міжнародних компаніях і підприємствах України, зокрема, екологічних інспекціях, державних підрозділах екологічного напрямку, у проектних та науково-дослідних організаціях у сфері  дослідження та охорони навколишнього природного середовища. Долучайся до команди екологів! Якісна екологічна освіта – запорука твого успіху вже сьогодні!