Екологія живої природи: відновлення та збереження - DYTIATKO ...

Освітні рівні:

 • Бакалавр
 • Магістр

 • Кваліфікація: бакалавр з екології
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання:денна, заочна

 • Кваліфікація: магістр з екології
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання:денна, заочна

Однією з найбільш чутливих сфер для кожної людини є екологія. Вона безпосередньо впливає на наше здоров’я та якість життя. Глобальний екологічний стан погіршується, тому багато зусиль світової спільноти спрямовано на збереження та покращення екологічної ситуації. Зокрема, значна увага приділяється моніторингу стану довкілля. Якісна, безпечна та екологічно чиста продукція, втілення «зеленої» енергетики і збереження навколишнього середовища — це ті універсальні цінності, на яких базується сучасний світ.

Завдання, які виникають у зв’язку з цим, різноманітні і складні. На сьогодні комплексний характер цих задач обумовлює характер освіти спеціалістів, які їх розв’язують. Проблеми, пов’язані з екологією, належать до різних, іноді навіть не споріднених площин знань (техніка, математика, хімія, медицина, економіка, ґрунтознавство, біологія, геологія, право та інші). Підготовка універсальних спеціалістів навряд чи можлива. Однак можлива і доцільна підготовка таких спеціалістів, які володіли б високим рівнем гуманітарних і технічних знань, системним підходом до вирішення екологічних завдань.

Освітня програма «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористувння», у якій поєднано фундаментальні знання з екології та суміжних наук дозволяють підготувати спеціалістів-екологів, здатних розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

Мета зазначеної освітньої програми – підготовка висококваліфікованих і професійних екологів, здатних вирішувати наукові задачі та питання щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розробляти ефективні природоохоронні заходи, розв’язувати практичні  завдання у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

Для реалізації навчального плану програми студенти та викладачі забезпечені потужною технічною та лабораторною базою (лабораторія моніторингових та біоіндикаційних досліджень, сучасний комп’ютерний клас), яка дає можливість реалізовувати інструментальні методи дослідження якості довкілля, проводити екотоксикологічні та гідроекологічні, популяційні дослідження. Навчання студентів забезпечене достатньою кількістю новітніх підручників, навчально-методичних посібників, інтерактивних матеріалів, базами виробничої практик, польовими стаціонарами.

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики, реалізовувати дипломні проекти в рамках співпраці з національними природними заповідниками та парками (Канівський природний заповідник, лісопаркове урочище «Феофанія», Карпатський національний природний парк, Дахнівське лісництво тощо).

Напрямки виробничої діяльності випускників

 • природоохоронне інспектування;
 • екологічна експертиза;
 • екологічна паспортизація територій та підприємств;
 • екологічний менеджмент;
 • організація природоохоронною діяльністю;
 • управління заповідною справою;
 • управління земельними та водними ресурсами;
 • розробка та експертиза ресурсозберігаючих природоохоронних технологій. 

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватися у:

 • Департаменти екології та природних ресурсів обласних та районних державних адміністрацій.
 • Відділи екології та раціонального природокористування міських та районних рад.
 • Державні екологічні інспекції.
 • Відділи та лабораторії підприємств, що контролюють якість довкілля та продукції.
 • Управління водних ресурсів.
 • Державні інспекції с/г та захисту рослин.
 • Екологічні пости при митних службах.
 • Державні інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

та обіймати посади:

 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • організатор природокористування;
 • інспектор з охорони природи;
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • інспектор з охорони природо-заповідного фонду;
 • інспектор з використання водних ресурсів;
 • технік-еколог;
 • еколог;
 • інспектор державний;
 • спеціаліст державної служби;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва.

Пропонуємо ознайомитися з переліком сертифікатів ЗНО  для вступу на навчання за ступенем бакалавра:

 1. Українська мова та література (обовязково).

 2. Біологія (обовязково).

 3. Хімія або географія (за вибором).

До рейтингового балу також будуть враховуватись:

 1. Додаткові бали за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів.

 2. Середній бал документа про повну загальну середню освіту, обрахований за значенням 200-бальної шкали.

Запрошуємо Вас долучитися до дружньої родини екологів та стати студентом ЧДТУ!