Вступ_Б_2022
1
515e64f8c43b89ef85a14ed4b0e671ad_XL
1a9e2eae9ce4c22c1c880bce4488041e_XL
previous arrow
next arrow

Однією з найбільш чутливих сфер для кожної людини є екологія. Вона безпосередньо впливає на наше здоров’я та якість життя. Глобальний екологічний стан погіршується, тому багато зусиль світової спільноти спрямовано на збереження та покращення екологічної ситуації. Зокрема, значна увага приділяється моніторингу стану довкілля. Якісна, безпечна та екологічно чиста продукція, втілення «зеленої» енергетики і збереження навколишнього середовища — це ті універсальні цінності, на яких базується сучасний світ.

Завдання, які виникають у зв’язку з цим, різноманітні і складні. На сьогодні комплексний характер цих задач обумовлює характер освіти спеціалістів, які їх розв’язують. Проблеми, пов’язані з екологією, належать до різних, іноді навіть не споріднених площин знань (техніка, математика, хімія, медицина, економіка, ґрунтознавство, біологія, геологія, право та інші). Підготовка універсальних спеціалістів навряд чи можлива. Однак можлива і доцільна підготовка таких спеціалістів, які володіли б високим рівнем гуманітарних і технічних знань, системним підходом до вирішення екологічних завдань.

Освітня програма «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористувння», у якій поєднано фундаментальні знання з екології та суміжних наук дозволяють підготувати спеціалістів-екологів, здатних розв’язувати складні екологічні завдання та сприяти покращенню якості довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та забезпеченню здоров’я населення країни.

Мета зазначеної освітньої програми – підготовка висококваліфікованих і професійних екологів, здатних вирішувати наукові задачі та питання щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розробляти ефективні природоохоронні заходи, розв’язувати практичні  завдання у галузі екології та охорони навколишнього середовища.