АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ СТУДЕНТІВ СТОСОВНО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ»

Анкетування ЗВО стосовно принципів академічної доброчесності

АНКЕТА З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Результати анкетування 2022 року