Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: монографія / [за заг. ред. О.Ю. Березіної, Ю.В.Ткаченко]

У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї сталого розвитку суспільства, наукові підходи до вирішення проблем сталого розвитку на локальному, регіональному та  глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку. Монографію підготовлено за підтримки спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ознайомитись з монографією можна за посиланням.

Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. // Multi-authored monograph. – Petrosani, Romania: Universities Publishing, 2019.

У колективній міжнародній монографії висвітлено перспективи модернізації та інженерного розвитку ресурсозберігаючих технологій у видобутку та переробці корисних копалин. Ознайомитись з монографією можна за посиланням.

Забезпечення сталого розвитку України в контексті глобального партнерства : монографія / [за заг. ред. Л.О. Петкової, О.Ю. Березіної, Ю.В.Ткаченко, І.Г. Гончаренко]

У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї та практичний досвід глобального партнерства для забезпечення сталого розвитку України, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку. сформульовано проблематику сталого розвитку України в умовах глобальних викликів. Запропоновано шляхи удосконалення національної моделі соціального партнерства ьта імплементації передового іноземного досвіду з метою оптимізації інтересів стейкхолдерів в умовах глобалізації. Ознайомитись з монографією можна за посиланням.

Global Partnership for Local Sustainable Development: Modern Trends and Best Practices: monograph / . [ed. by L. O Petkova, O. Yu. Berezina, Andrzej Kryńskii]

The collective monograph covers theoretical and methodological ideas and practical experience of the global partnership for local sustainable development, as well as best practices for solving sustainable development problems at the local, regional and global levels and practical recommendations for the balanced implementation of all components of sustainable development. Ознайомитись з монографією можна за посиланням.

Loboda Oleksandr. Quantum modeling of opticaland magnetic properties of the triplet state. Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific) KTH, Superseded Departments, Biotechnology. 2004 (English)

Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific). Ознайомитись із монографією можна за посиланням:  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:9605/FULLTEXT01.pdf

Monographs and textbooks 1. Quantum-chemical studies on Porphyrins, Fullerenes and Carbon Nanostructures. O. Loboda. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN-978-3-642-31845-0, doi:10.1007/978-3-642-31845-0 (2013).

This book presents theoretical studies of electronic structure, optical and spectroscopic properties of a number of compounds such as porphyrins, fullerenes and heteroatomic single-wall nanotubes. The book presents new, faster calculation methods for application in quantum-chemical theory of electronic structures. It addresses issues of practical importance such as the development of materials for photosensitizers, organic LEDs and solar cells. Ознайомитись із монографією можна за посиланням:  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:9605/FULLTEXT01.pdf