Положення  про  порядок  визнання  у  Черкаському  державному технологічному  університеті  результатів  навчання,  отриманих  в  умовах неформальної / інформальної освіти

Зразок заяви для здобувачів про визнання результатів неформальної освіти

Приклади визнання результатів навчання неформальної освіти здобувачів зі спеціальності 101 "Екологія"

Поліна Волочай

здобувач бакалаврського рівня підготовки, 2022 рік

Поліна Ващенко

здобувач бакалаврського рівня підготовки, 2022 рік

Вікторія Матат

здобувач бакалаврського рівня підготовки, 2022 рік

Сергій Гребенюк

здобувач бакалаврського рівня підготовки, 2021рік

Любов Чорнобай

здобувач бакалаврського рівня підготовки, 2020рік

Анастасія Парфенюк

здобувач магістерського рівня підготовки, 2021рік

Людмила Дольменко

здобувач магістерського рівня підготовки, 2020 рік

Ян Білоус

здобувач магістерського рівня підготовки, 2020 рік

Дар'я Карпуніна

здобувач магістерського рівня підготовки, 2018 рік