Шановні студенти, випускники кафедри, викладачі та роботодавці!

Пропонуємо до громадського обговорення проект освітньо-професійної програми зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», за якою планується в 2024/2025 навчальному році підготовка здобувачів ОР «Бакалавр» на кафедрі екології ЧДТУ.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проекту освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки покладено положення Стандарту вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. за № 1241, згідно якого визначено ключові компетентності та програмні результати навчання. Для ознайомлення із проектом освітньоі програми натисніть на активні лінки нижче.
Будемо вдячні, якщо Ви надасте свої пропозиції за анкетами, що наведено нижче, до 18.03.2024 року.
Зауваження та пропозиції до компонентів освітніх програм можна надсилати на електронну адресу кафедри екології [email protected]
Заздалегідь висловлюємо щиру подяку всім, хто візьме участь в обговоренні проекту освітньої програми.