1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

ПЕРЕЛІК СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НА 2023-2024 Н.Р.

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ