Сфера наукових інтересів колективу кафедри є симбіозом цілої низки актуальних напрямів досліджень в екології і екологічний безпеці. Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують потребу в співпраці з представниками вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у встановленні партнерських стосунків із іншими кафедрами, установами, представниками влади. Наукові дослідження виконуються на основі договорів з підприємствами та організаціями регіону та за рахунок державного бюджету. Професорсько-викладацький склад кафедри активно долучається і до участі у міжнародних наукових проектах.